מודולי בקרת טעינת המתח לסוללות של סילברטל דואגים להארכת חיי הסוללה בכך שגרף הטעינה שלהם מותאם לסוג הסוללה באופן מדויק וגם מתחשב בטמפרטורה, כך שטעינת הסוללה מתבצעת ביעילות המרבית תוך שמירה על אורך חיי הסוללה מקסימלי.

בכך מתקבלת אמינות גבוהה לסוללה ומתארך הזמן עד לצורך להחלפתה.

המודולים עובדים עם סוללות חומצה עופרת אטומה (SLA) ומשמשים גם לטעינת סוללות של פנלים סולריים, תוך שימוש במקור המתח המיוצר ע”י הפנל.

Our Products

  • Ag105
    Battery Chargers, Product Info The Ag105 is a solar charge controller for protected Lithium-ion (Li-ion) and Lithium Polymer (Li-Po) batteries that can also be used with a fixed DC supply in standalone [...]
  • Ag102
    Battery Chargers, Product Info Ag102 is Silvertel's first battery charger module, designed to help maximise battery life and reduce power consumption using intelligent charging techniques and our high efficiency DC-DC converter. This [...]
  • Ag103
    Battery Chargers, Product Info Ag103 is Silvertel's latest battery charger module, designed to help maximise battery life using Maximum Power Point Tracking techniques with intelligent charging profiles and a high efficiency DC-DC [...]