חברתנו מציעה מגוון גלאי רדאר לייזר. גלאים אלו משמשים לקבלת התראות של תנועה בשטח מתחם, הגנה כנגד חציית גדרות או קירבה לגדרות. ההתראה מתקבלת בתוכנה המותקנת בעמדת בקרה(מחשב), בציון מיקום מדויק בו הגלאי גילה תנועה.
יש אפשרות שהגלאי יכוון מצלמת PTZ למקום הגילוי – על מנת לקבל תמונה בזמן אמת על מהות הגילוי.
הגילוי מתבצע ע”י סריקה קבועה, מדידת המרחק לעצמים בטווח הגילוי, ויצירת מפת שטח. הגלאי לומד את השטח בזמן ההתקנה הראשונית או לפי פרקי זמן מוגדרים או יזומים, וכל שינוי בשטח מתפרש כתנועה ומדווח בלווי נקודת ציון בשטח.

אנו מספקים את שירות ההתקנה, ההדרכה והתמיכה לגלאי רדאר הלייזר, בשילוב מצלמות ומערכת התקשורת הנדרשת להעביר את מידע הגילוי והמצלמות למוקד.

בטבלה מטה מפורטים דגמי גלאי הלייזר המסווגים לפי טווח (מרחק) הגילוי והזווית בה מתבצעת הסריקה. לדוגמה הגלאי מדגם LFS100: זווית הסריקה שלו תהיה 100 מעלות וטווח הגילוי יהיה עד 100 מטר.

Range (Radius)
Up to 100mUp to 200mOver 200+ m
Scanning angle100°LFS60
LFS100
LFS130
LFS160
200°PLS200-35
PLS200-60
360°PLS360-60
PLS360-100
ALS200ALS350

Our Products