חיישני (רדאר) הלייזר כוללים מגוון מוצרים (בטבלה המצורפת) בעלי זוויות ומרחקי חישה שונים המציעים גמישות התאמה של הרדאר לצרכים ודרישות שונים. כל המערכות מוקשחות (IP66) ומיועדות לשימוש חיצוני בכל מזג אויר ויושמו במיקומים שונים כגון שדות תעופה, מפעלי תעשייה, מתקני ייצור חשמל, מתקני כליאה, נמלי ים, בסיסים ומתקנים צבאיים ועוד.

החיישנים משתמשים בטכנולוגיית זמן התעופה (Time of Flight). באמצעות מדידה מתמדת של המרחק לעצמים הסובבים אותו בונה הרדאר מעין "מפה" של סביבתו. תמונת המצב הנוכחית מושווית מספר פעמים בכל שנייה למפה שנבנתה של השטח הנסרק ושינוי העובר את הסף המוגדר עבור גילוי מייצר התרעה. במקביל המפה הביסית מותאמת לשינויים בשטח לאורך זמן בשילוב עם תגובת משתמש להתרעות שנוצרו במערכת.

:מערכות חיישני DFSL מכילות שלושה מרכיבי ליבה

1. יחידת לייזר אנלוגית.

יצירה, שידור וקליטה של פעימות הלייזר.

2. יחידה אלקטרו-אופטית ומכלול מכני

כוללת עדשות וציוד אופטי לעיצוב אלומת הלייזר וכן מכלול מכני המניע את סיבוב האלומה.

3. האלגוריתם.

זהו "לב" המערכת המאפשר את עדכון תמונת הסביבה (מפה) באופן תמידי וזיהוי איכותי לאורך זמן תוך סנכרון נתוני סביבה משתנה כגון תנועת צמחיה, גשם וכולי.

(טווח (רדיוס
'עד 100 מ 'עד 200 מ 'מעל 200 מ
זווית סריקה 100° LFS60
LFS100
LFS130
LFS160
200° PLS200-35
PLS200-60
360° PLS360-60
PLS360-100
ALS200 ALS350

Our Products